Zbornica je pripravila brošuro, ki je namenjena kot pomoč naročnikom storitev zasebnega varovanja, pri izbiri najbolj ustreznega izvajalca teh...