Naše storitve

Varovanje ljudi in premoženja

Varovanje prireditev v gostinskih lokalih

Varovanje javnih zbiranj

Svetovanje

Varovanje ljudi in premoženja

Varovanje ljudi in premoženja je varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, ki so na varovanem območju ter premičnega in nepremičnega premoženja z varnostniki in sistemi tehničnega varovanja.

Varovanje prireditev v gostinskih lokalih

Varovanje prireditev v gostinskih lokalih je zagotavljanje reda s posebej usposobljenimi varnostniki in sistemi tehničnega varovanja na podlagi predpisov, ki urejajo javna zbiranja.

Varovanje javnih zbiranj

Varovanje javnih zbiranj je zagotavljanje reda na javnih vzhodih in javnih prireditvah z varnostniki in sistemi tehničnega varovanja, v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (ZZasV-1) in predpisi, ki urejajo javna zbiranja.  

Svetovanje

Pred izvedbo varovanja vam pripravimo osnutek načrta varovanja in oceno tveganja za vaš objekt. Ko sklenemo pogodbo o varovanju pa vam pripravimo dokončno verzijo obeh dokumentov.