Zbornica je pripravila brošuro, ki je namenjena kot pomoč naročnikom storitev zasebnega varovanja, pri izbiri najbolj ustreznega izvajalca teh storitev. Zavedati se je treba, da se naročniki na področje zasebnega varovanja ne spoznajo, dobro in...